Projecten

Hieronder onze projecten die we in ons bestaan met trots en passie hebben gerealiseerd:

Nieuwe informatieborden bij objecten Herpen in woord en beeld

In de loop der jaren zijn door de Stichting Herpen in woord en beeld op maar liefst twaalf plekken in Herpen en Koolwijk objecten gerealiseerd. Deze variëren van o.a. drie Heilige Huisjes tot het Vredesmonument, de Kiosk en de Non. Bij al deze projecten is een informatiebord geplaatst waarop uitleg wordt gegeven over het object en de realisering ervan. De borden zijn destijds vervaardigd door de ANWB. Door invloeden van zon en regen werden de teksten steeds slechter leesbaar, waarop de Stichting heeft besloten om alle borden te vervangen. Daarvoor werd opdracht verleend aan de ANWB. Nieuw in het ontwerp is de toevoeging van een QR code, die verwijst naar meer achtergrondinformatie. De vervanging van de borden en het nieuwe bord bij het Heilig huisje van Sint Rochus aan de Wooijstraat is een flinke investering. De ANWB werd bereid gevonden 50% van de investering voor haar rekening te nemen, inclusief een bijdrage van de Stichting Avondjaarmarkt Herpen,  de Dorpsraad Herpen en van de gemeente Oss was het restant van de investering acceptabel voor de Stichting en zijn de nieuwe borden in mei 2023 geplaatst. 

Projecten