Foto-expositie onderwijs

in de voormalige gemeente Ravenstein te bewonderen in de Heemkamer te Herpen

De expositie in de Heemkamer is voor het publiek geopend elke zondagmiddag in de maanden oktober en november van 13:00 – 17.00u. Voor het eerst op 06 oktober 2019  De koffie | thee staat klaar! 

De succesvolle expositie die in het voorjaar te zien was in het Raadhuis van Ravenstein over het onderwijs in de voormalige gemeente Ravenstein komt naar de Heemkamer in Herpen.
De werkgroep Beeldarchivering van de Heemkundekring Ravenstein heeft in de eigen fotobank en in diverse externe archieven gespeurd naar foto’s en informatie om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van het onderwijs in de voorgaande eeuw. Tentoongesteld worden foto’s van de schoolgebouwen en klassen in de diverse kernen door de jaren heen.

Onderwijs speelt in ieders leven vanaf de kleuterjaren een belangrijke rol. Tot de vijftiger jaren konden kinderen in de eigen omgeving vanaf de bewaarschool tot en met de 6e klas basisonderwijs volgen met daarna de mogelijkheid tot vervolgonderwijs. Niet iedereen had de behoefte of kreeg de kans om buiten de woonplaats te gaan om “door te leren”. Voor die kinderen bestond de mogelijkheid om het lagere onderwijs te verlengen met voor jongens de 7e en 8e klas en voor meisjes de Naaischool. Jongens konden in de avonduren naar de Tekenschool voor een meer technische scholing. Vanaf de vijftiger jaren was er in Ravenstein de mogelijkheid van vervolgonderwijs aan de VGLO en zo’n tien jaar later ook aan  de MAVO, daarna het VMBO. Van deze scholen, gebouwen, leerlingen wordt door middel van foto’s en materialen een terugblik gegeven in het schoolleven van weleer.

Voor informatie over de heemkundekring(en) en inzien van de fotobank zie: www.heemkunderavenstein.nl en  https://shiweb.nl/

Foto-expositie onderwijs