Uitgave boek: Herpen een eeuw in woord en beeld

In 1988 kwam bij Tiny van den Berg de gedachte op, om een boek te maken over Herpen. Hij realiseerde zich dat de historie van zijn dorp verloren zou gaan als er nog langer gewacht zou worden. In november 1989 kwam het voorlopige bestuur van de toen nog in oprichting zijnde stichting 'Herpen in Woord en Beeld' voor het eerst bijeen. Deze stichting stelde zich ten doel een betaalbaar kijk- en leesboek te maken over Herpen, waarin de mensen die er woonden en wonen met hun belevenissen, centraal staan.
Ruim twee jaar later, lag er een unieke uitgave.

Aan de hand van het boek wordt u in woord en beeld geleid door het boeiende verleden van de Herpense leefgemeenschap. Ongetwijfeld zult u genieten van de ruim 300 opnames van ons dorp en onze dorpelingen uit het verleden. Ongetwjfeld is met dit boek het laatste woord over Herpen nog niet gezegd, maar toch is het stichtingsbestuur bijzonder ingenomen met deze publikatie. Het boek is uitgegeven in december 1991. Oplage 3.000

Er zijn geen exemplaren meer te koop. Natuurlijk is er altijd de mogelijkheid om een exemplaar in te zien of informatie uit te halen.

Bij interesse stuur een mail naar heemkamerherpen@gmail.com

 

Uitgave boek: Herpen een eeuw in woord en beeld