Monument De Kolluk in Beeld

Tijdens het Sint Annafeest in 2007 werd door (de toenmalige) Burgemeester Klitsie van Oss het kunstwerk 'Kolluk in Beeld' onthuld. Het is ontworpen en gemaakt door Geert Castenmiller, in opdracht van Stichting Herpen in woord en beeld.

Het is een eerbetoon aan de gemeenschap van de Koolwijk. De koeien en de maïskof verwijzen naar het boerenleven. Dat ook Sint Anna (link) een plaatsje kreeg in dit kunstwerk spreekt voor zich. Tijdens de onthulling werd door (voormalig) pastoor Driever het kunstwerk ingezegend en rijkelik van wijwater voorzien.

Monument De Kolluk in Beeld