Het bouwen van de Villa Volière

De vogelvereniging De Goudvink in Herpen vierde in 2002 haar 25 jarig jubileum. Om dit jubileum goed te organiseren en de wens om een Volière te bouwen vroeg de vereniging ondersteuning aan stichting Herpen in woord en beeld. Door vrijwilligers vanuit de verenging is hieraan gehoor gegeven. Villa  Volière was gereed met het vieren van het 25 jarige jubileum.

 

Het bouwen van de Villa Volière