Tweede heilige huisje Wilgendaal

Tweede H.Huisje  Sint Anna. Saat in de wijk Wilgendaal. (Gepskenspad hoek Kerkpad. Gebouwd door vrijwilligers. Op 22 september 2002 is dit heilig huisje ingezegend.
De Noordelijk ontsluitingsroute van Herpen.  (HH Sebastianus en HH Rochus)

Dit heilig huisje is door de stichting 'Herpen in woord en beeld' herbouwd naar historisch voorbeeld (daterend van voor 1750) valkbij de plaatst waar het vroeger gestaan heeft. Namelijk aan de oude noordelijke verbiningsweg van Berghem via Herpen naar Ravenstein.

Verder staan op deze plek drie lindebomen, hetgeen overeenstemt met de geschiedenis van deze plek. Lindebomen worden overal aangetroffen waar mensen samenleven en hun lief en leed delen.

Heilig huisje werden in het verleden niet alleen gebouwd om de woonplaats te beschermen tegen 'slechte invloeden' van buitenaf maar ook als bidplaatst langs de weg.

Sint Anna is ook de beschermheilige van de kapel op de Koolwijk. Haar feestdag is 26 juli en die wordt jaarlijks op de eerste zondag na 26 juli groots gevierd op de Koolwijk gevierd.

Ana is de beschermheilige van echtelieden, aanstaande moeders, zwangere vrouwen en vrouwen die moeilijk zwanger raken, bakers, voedsters, huismoeders (moeders en huisvrouwen) en weduwen; van onderwijzeressen (omdat zij haar dochter Maria bidden en lezen leerde); van huishoudelijke beroepen als wevers, borduursters, kantwerkmakers, kantwerksters, kleermakers, kousenmakers en naaisters; van dienstvaardige beroepen als huishoudsters, huishoudelijk personeel, dienstpersoneel, slippendragers van kardinalen, stalknechten, arbeidsters, thuisarbeidsters; en vandaar ook van arme standen; van beroepen die verwant zijn aan de huishoudelijke: hooiers, bezembinders, touwslagers; van kunstvaardige beroepen als timmerlieden, houtbewerkers, houtdraaiers, kastenmakers, schrijnwerkers en kunstschrijnwerkers; van goudsmeden; van molenaars, mijnwerkers en marskramers; van scheepslui, schippers en zeelieden (heeft waarschijnlijk te maken met de bretonners); en tenslotte van de brandweer.

Daarnaast wordt zij ook aangeroepen voor een goed huwelijk en echtelijke vruchtbaarheid en tegen onvruchtbaarheid; voor succes en geluk tijdens de zwangerschap en tegen een moeilijke zwangerschap; voor een voorspoedige bevalling; tegen bedplassen; verder tegen ziekten en kwalen als borstpijn, buikpijn, fijt, hoofdpijn, huiduitslag, kiespijn, koorts, koortsige ziekten, oogziekten, pest, en zweren; bovendien voor een rijke hooioogst; voor het terugvinden van verloren of gestolen goederen; ze beschermt de mijnbouw; aangeroepen tegen oorlog.

Tweede heilige huisje Wilgendaal