Wie zijn wij?

Bestuursleden:
voorzitter                 Patrick Princen

secretaris                Martien van Zutven
penningmeester     Thijs van Rossum
bestuursleden         Wim van Boxtel, Mariëlle van de Burgt - van Geffen, Suzan van der Burgt , Hans van der Linden, Astrid Toonen

Patrick Princen, Suzan van der Burgt, Thijs van Rossum, Martien van Zutven, Mariëlle van de Burgt - van Geffen, Hans van der Linden, Astrid Toonen

Dat zijn de bestuursleden van nu. Voor ons stonden er andere aan het roer. Onderstaand in het kort de geschiedenis van de stichting.

Het zaadje werd gezaaid in 1989. Tiny van den Berg uit de Burchtstraat in Herpen liep al een tijd rond met het idee om een boek over Herpen samen te stellen. Hij kende veel mensen die prachtige verhalen over vroeger konden vertellen en zag dat die mensen ouder werden en dat die prachtige verhalen verloren zouden gaan als we ze niet vast zouden leggen. Hij verzamelde een groep mensen om zich heen en zij begonnen mensen te interviewen, vooral in het bejaardentehuis. (Dienstencentrum Maasland) Daar kon men in 1989 nog terecht vanaf een bepaalde leeftijd met een minimale medische indicatie. Die interviews zijn allemaal opgenomen en vele daarvan zijn ook nog letter voor letter uitgetypt. Tegelijkertijd werden er foto’s verzameld van alles wat met Herpse mensen en Herpse locaties te maken had. Het ging dus om Woord en Beeld. En dat werd de titel van het boek van Herpen. Herpen een eeuw in Woord en Beeld.  

De groep straalde zoveel enthousiasme en vertrouwen uit. Er volgde op 16 juli 1990 een formele inschrijving in de Kamer van Koophandel onder de de naam Stichting Herpen in Woord en Beeld. Honderden boeken werden bij voorinschrijving verkocht.  Het werd een groot succes, iedereen uit Herpen wilde wel zo’n boek en tegelijkertijd ook nog een boek voor de families die inmiddels uit Herpen waren vertrokken. Er werden professionele mensen betrokken bij de redactie en het drukken en er verscheen een prachtig boek waar iedereen wel iets van zichzelf of van zijn of haar familie in terug kan vinden. In 1991 was het doel van de werkgroep bereikt, er was een boek van Herpen!  'Herpen een eeuw in Woord en Beeld'.

De samenwerking was een groot succes, nieuwe ideeën ontstonden. Het gevormde bestuur nam het besluit om de doelstelling van de stichting te verbreden. De doelstelling wijzigde in behouden van cultureel erfgoed op geschiedkundig, kunstzinnig en cultureel gebied. Kortom we willen Herpen mooi houden en als het kan nog mooier maken.

Inmiddels is een grote groep mensen betrokken bij de stichting en ieder levert op een eigen manier een bijdrage. Dat is het mooie van onze stichting dat er zo veel verschillende mensen mee doen. Ook wij als stichting moeten wel constateren dat de gemiddelde leeftijd al jaren stijgt. Er is sterk behoefte aan uitbreiding van betrokken mensen. Mensen die ook weer op hun eigen manier bijdragen aan de doelstelling van de stichting. En dat kan op vele manieren. Wij nodigen iedereen uit aan te sluiten bij onze stichting en uw ideeën met ons te delen.

Samen werken aan een 'mooi' Herpen.