Derde heilige huisje gebouwd op de Wooij. Sint Rochus.

Met de realisatie van het derde Heilige Huisje Sint Rochus in 2016 zijn alle huisjes in Herpen weer in ere hersteld en hiermee het gebied opnieuw beschermd.
De Oostelijke ontsluitingsroute van Herpen

H.Huisje is volledig gebouwd door vrijwilligers binnen de stichting Herpen in Woord en Beeld.

Nadat in 2002 het bestaande huisje van St. Sebastianus was opgeknapt en in wijk Wilgendaal het huisje van St. Anna klaar was, werd binnen onze Stichting Herpen in Woord en Beeld al gesproken over het heroprichten van het derde huisje op de Wooij. Dan zou de oude glorie weer hersteld zijn," zo bracht voorzitter Wil Koopmans de situatie van voor 1939 in herinnering.

Voormalig streekarchivaris Henk Buijks had via allerlei archieven achterhaald dat de drie Heilige Huisjes minstens 270 jaar geleden moeten zijn opgericht. ,,Het was uniek voor de hele omgeving dat je bij een dorp aan drie entreezijden zo'n Heilig Huisje passeerde, dat bedoeld was om het dorp de behoeden voor ziekten zoals de pest." Hij noemde de vrijwilligers van de stichting 'hoeders van het Herpens erfgoed'. 

Wethouder Johan van der Schoot memoreerde dat Oss een enorm religieus erfgoed bezit. ,,Aandacht voor het intact houden van de omgeving en het erfgoed is niet iets van de gemeente maar van de gemeenschap. De gemeente kan meedenken maar niet alles oplossen," aldus de wethouder die daarbij verwees naar de problemen die de stichting ondervond bij onder meer het verkeerskundig onderzoek dat voor veel vertraging zorgde. .

 

Derde heilige huisje gebouwd op de Wooij. Sint Rochus.