Brandweerkazerne

In 1941 werd Herpen aan de gemeente Ravenstein toegevoegd. Samenvoeging met de gemeente Oss was in 2003.

Herpen kende een zelfstandige brandweer. Gevestigd in de huidige Heemkamer, Rogstraat 12.
In 1996 ging het brandweerkorps op in het korps van Ravenstein. Hiermee ging de originele functie van Rogstraat 12 verloren. Het gebouw was eigendom van de (toenmalige) gemeente Ravenstein. Stichting Herpen in woord en beeld kreeg het gebruikerrecht van dit gebouw van de gemeente voor het opslaan van materialen, en het houden van vergaderingen t.b.v. bestaan vereniging. Vanaf 1998 waren er exposities in het gebouw aan de Rostraat 12. 
In 2003 ging de gemeente Ravenstein op in de gemeente Oss. De gemeente Oss stelde het gebouw te koop. Voor een stichting een onmogelijke opgave. In samenwerking met de notaris werd een constructie bedacht. Er werden obligaties uitgebracht en te koop aangeboden aan de inwoners van het dorp Herpen. 400 Obligaties van 200 gulden per stuk werden verkocht. Door deze actie kent Rogstraat 12, 400 eigenaren. De stichting heeft het beheer over het gebouw.

In 2012/2013 is de voormalige Brandweerkazerne omgebouwd naar de Heemkamer. En hiermee werd Herpen een tentoonstellingsruimte rijker, "Heemkamer" van Stichting Herpen in Woord en Beeld. In het weekend van 14 en 15 september 2013 werd de Heemkamer officieel heropend door Burgemeester W. Buijs – Glaudemans van de Gemeente Oss. Beide dagen zijn druk bezocht.

Met de heropening was ook de eerste tentoonstelling een feit. Een drukbezochte tentoonstelling met werk van Tiny van Dijk “kijken, zien en verbeelden”.

Stichting Herpen in Woord en Beeld wil in de Heemkamer het gehele jaar door tentoonstellingen organiseren. Interesse? stuur een bericht naar heemkamerherpen@gmail.com
 

Brandweerkazerne